Nawigacja

 • Zakończenie roku szkolnego

  W czwartek 28.06.2012 r. godz. 16.30 ( sala gimnastyczna ) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które serdecznie zapraszamy  WSZYSTKICH rodziców. W piątek – 29.06.2012 r. godz. 9.00 – Msza Święta około godz. 10.00 ( po Mszy św. ) - uroczysty apel - spotkanie z wychowawcami – rozdanie świadectw. W tym dniu świetlica szkolna czynna do godziny 13.30.

   

 • Żeganaj przedszkole! Witajcie wakacje!

  Wakacje czas zacząć! W dniu 27.06.2012 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2011/ 2012. W tym dniu mury naszego przedszkola opuściła kolejna grupa 6 – latków „Motylki”, by we wrześniu zasiąść w szkolnej ławie. Wychowawczynią grupy była p. Beata Petlakowska. Przedszkolaki tanecznym krokiem Poloneza rozpoczęły program artystyczny. Zebranych dzieci i personel przedszkola powitała dyrektor Elżbieta Krakowiak. Natomiast rodzicie dzieci zostali wywoływani z listy obecności z dziennika, przypominając im dawne lata, kiedy to oni zasiadali w przedszkolnych ławach. W dalszej części programu 6 – latki zaprezentowały wiersze, mówiące o tym czego nauczyły się podczas pobytu w przedszkolu i śpiewały piosenki o pasującej do danego okresu tematyce. W dalszej części swoje 5 minut miała wychowawczyni grupy, która wręczyła wraz z p. dyrektor dyplomy zakończenia roku przedszkolnego oraz birety. Ponadto dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa w zajęciach dodatkowych oraz religii. Natomiast Rada Rodziców na pamiątkę pobytu w przedszkolu wręczyła „Album przedszkolny”, a rodzice książki. Podziękowania rodzicom za aktywny udział w życiu przedszkola wręczyła pani dyrektor, dziękując za współpracę. Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek.

 • Przegląd piosenki wakacyjnej

  W dniu 18.06.2012r. grupa dziewcząt 6 - letnich brała udział w "II Miejskim przeglądzie piosenki wakacyjnej" zorganizowanym przez Przedszkole nr 19 w Żorach. Sandra Bodziony, Daria Kowalczyk, Dorota Marcisz, Julia Michalska, Dominika Mrowiec oraz Jagoda Zdziebło zaprezentowały utwór pt. "Plaża, wakacyjny czas'". Wszyscy uczestnicy przeglądu wypadli doskonale, dlatego też jury postanowiło przyznać wszytkim I miejsce. Gratulujemy!

 • Zebranie dla rodziców przedszkolaków

  Zapraszamy w poniedziałek 18 czerwca o godz. 16.30 za zebranie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 • Festyn Rodzinny

  Serdecznie zapraszamy dzieci wraz ze swoimi bliskimi na corocznie organizowany przez ZSP 5 i Radę Rodziców Festyn Rodzinny, który odbędzie sie 02.06.2012 r. o godzinie 14.00. W programie: występy dzieci, konkurencje sportowe, mecz piłki nożnej: Rodzice - Uczniowie i wiele innych atrakcji.

 • Znowy konkurs...

  I znowu konkurs... Tym razem przedszkolaki miały wykazać się znajomością swojego miasta w Żorskim Centrum Regionalnym. Z naszej placówki w konkursie udział wzięły 2 drużyny w składzie: Zuzanna Karwowska, Jakub Lis, Jakub Pławecki oraz Mateusz Czylok, Adrian Czajka oraz Amelia Hajost. Zadaniem uczestników było rozpoznawanie zabytków i nowoczesnych obiektów Żor, układanie historyjki obrazkowej dotyczącej powstawania poduszki i skarpet, rozpoznanie i pokolorowanie symboli miasta: flagi i herbu oraz stroju śląskiego. Przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą na temat swojego miasta. Rywalizacja była bardzo zacięta, stąd trudno było wyłonić zwycięzców. Serdecznie dziękujemy rodzicom i bliskim za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu.

 • Kolejny konkurs - recytatorski ...

  24.05.2012 r. dziewczynki z grupy 6 – laków: Sandra Bodziony, Julia Michalska, Emilia Stanula brały udział w konkursie recytatorskim pt. „ W krainie Pana Kleksa” zorganizowanym przez Przedszkole nr 22 w Żorach. Celem konkursu było propagowanie twórczości Jana Brzechwy. Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie umiejętności recytatorskich wybranego przez siebie wiersza autorstwa Jana Brzechwy. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do udziału w konkursie

 • Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

  W dniu 17.05.2012 r. grupa 6 – latków odwiedziła Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach. Przedszkolaki miały przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. Dzięki życzliwości panów Strażaków przedszkolaki mogły oglądać samochody i sprzęt pożarniczy potrzebny im w codziennej pracy. Wysłuchały również opowieści o ich trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia kasku strażaków i wejście do wozu strażackiego. Wycieczka była bardzo udana, uczestnicy zadowoleni, a Panowie Strażacy bardzo mili. Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i moc wrażeń.

 • Od regionalizmu do Unii Europejskiej - konkurs międzyprzedszkolny

  W dniu 15.05.2012 r. w naszej placówce odbył się VI Miejski konkurs wiedzy pt. "Od regionalizmu do Unii Europejskiej". Celem konkursu było szerzenie wiedzy o państwach UE, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie. W rywalizacji udział wzięło 8 drużyn z zorskich przedszkoli. Naszą placówkę reprezentowali: Dorota Gruszczyk, Leonard Langer oraz Jagoda Zdziebło. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą Żor, Śląska, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymali kolorowe dyplomy, upominki i słodki poczęstunek. Przedszkolakom gratulujemy, a rodzicom i paniom przygotowującym do konkursu serdecznie dziękujemy.

 • Projekt Zorska Kraina Edukacji w naszej szkole.

  Projekt Żorska Kraina Edukacji obejmuje 11 żorskich szkół podstawowych i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2. Nasza szkoła od kwietnia do grudnia 2012 r. realizuje dwa zadania edukacyjne: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne, technikę czytania i pisania, zmniejszające ryzyko dysleksji oraz zwiększenie zasobów słownictwa - w wymiarze 60 godzin z udziałem 20 uczniów, - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, kształtujące wrażliwość na świat przyrody, poprawiające umiejętności poznawcze, rozwijające ciekawość świata, mające na celu poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o świecie przyrody, rozwinięcie pamięci, wyobraźni, aktywności poznawczej oraz rozwijające zdolności matematyczne, umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych, stymulujące logiczne myślenie - w wymiarze 60 godzin z udziałem 20 uczniów. W ramach projektu planowane jest doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i umożliwienie wykorzystania ich przez wszystkich uczniów na wszystkich zajęciach.

 • Dzień Otwarty w Przedszkolu

  Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na Dzień Otwarty w naszym Przedszkolu, który odbędzie się 10 maja 2012r. o godzinie 9.30. W ramach Dnia Otwartego zachęcamy do zwiedzania przedszkola, rozmów z nauczycielkami oraz wspólnej zabawy.

   

 • Kolejny konkurs

           Przedszkolaki z naszego przedszkola w składzie: Martyna Świerczek ( kategoria indywidualna) oraz Daria Kowalczyk, Dorota Marcisz, Dominika Mrowiec, Kacper Obrzut, Bartosz Szymala ( kategoria zespołowa) w dniu 25.04.2012r. uczestniczyli w V Miejskim Konkursie Gwary Śląskiej, który odbył się w Przedszkolu nr 8 w Rogoźnej, zajmując III miejsce w obydwu kategoriach. Celem konkursu było umacnianie więzi z regionem, kultywowanie tradycji regionalnych i gwary śląskiej oraz tworzenie możliwości do zdrowego współzawodnictwa dzieci. Jury oceniało dobre opanowanie tekstu, wymowę w gwarze śląskiej oraz ogólne wrażenie artystyczne. Ponadto dziękujemy Rodzicom i Dziadkom za pomoc w przygotowanie dzieci do konkursu.

 • Przyjaciel Natury - I Międzyprzedszkolny turniej wiedzy przyrodniczo - ekologicznej

          W dniu 20.04.2012 na terenie naszej placówki odbył się I Międzyprzedszkolny turniej wiedzy przyrodniczo – ekologicznej pt. "Przyjaciel Natury”, którego byliśmy organizatorem. W konkursie udział wzięły 3 – osobowe drużyny z:  Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 12 ( Emilia Góźdź, Emilia Stanula oraz Wojciech Świerkocki), Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19 oraz Przedszkola nr 23. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności bezpośrednich obserwacji zjawisk i procesów przyrodniczych w lesie, propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie i rozwijanie nawyków aktywności ekologicznej oraz integracja dzieci z różnych przedszkoli. Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą, zajmując I miejsce. Serdecznie dziękujemy za przybycie, a nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.  

 • Lekcja regionalizmu na żywo

      Tradycje regionu śląskiego grupa 6 - latków kultywowała podczas kolejnej już lekcji regionalizmu, która odbyła się 16.04.2012r. w Centrum Regionalnym w Osinach pt. "Powitanie wiosny. Marzanna". Przedszkolaki poznały kolejny zwyczaj witania wiosny a żegnania zimy.  Ponadto dzieci wykonały ciekawe prace plastyczne, brały udział w zabawach przygotowanych przez panie z Centrum Regionalnego. Nie zabrakło również poczęstunku - chleb z dżemem czy ze smalcem to już tradycja.

 • Wielkanoc tuż, tuż... Spotkanie z paniami z KGW

     W poniedziałek 02 kwietnia 2012r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich. Zaproszeni goście zainteresowali przedszkolaków ciekawymi opowiadaniami mówionymi gwarą śląską na temat dawnych "Wielkanocnych obrzędów i tradycji naszego regionu". Na zakończenie miło było wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewać piosenki ludowe i wymienić się upominkami przygotowanymi zarówno przez jedną jak i drugą ze stron.

 • Akcja Warto być dobrym w naszej szkole

  Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi. Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim. Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia. Daje to grupę 500 000 dzieci i ok 1 000 000 rodziców. Zasady konkursu Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole. Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują. Cele akcji:

  • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.
  • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
  • Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.
 • Rekrutacja do przedszkoli 2012/2013

  Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do żorskich przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 będzie odbywała się podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach dwuetapowego naboru elektronicznego.

   

  • I Etap
   od 12 do 21 marca 2012 rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola mogą wyrazić wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola potwierdzając to podpisem na listach dostępnych w przedszkolu.

    
  • II Etap
   od 26 marca 2012r. o godzinie 9:00 do 10 kwietnia 2012r o godzinie 12:00 rodzice dzieci nie uczęszczających dotąd do przedszkola wprowadzają podania swoich dzieci do systemu za pośrednictwem strony internetowej www.zory.przedszkola.vnabor.pl

   

  WAŻNE! Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie podania na stronie internetowej!

  UWAGA: WARUNKIEM KONIECZNYM JEST ZŁOŻENIE WYPEŁNIONEGO PODANIA W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU W TERMINACH od 26 marca 2012r. od godziny 9:00 do 10 kwietnia 2012r do godziny 12:00.

   

   

  Harmonogram naboru do przedszkoli - Żory 2012/2013

   


  źródło: www.zory.com.pl
 • Wyjazd do Opery Śląskiej

  22 marca 2012 r. przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu baletowym pt. „Królewna Śnieżka” na podstawie baśni Braci Grimm w Operze Śląskiej w Bytomiu. Oprócz spektaklu dzieci miały możliwość zwiedzenia pomieszczeń opery m.in. sali baletowej, na której tancerze wylewają pot. Wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli na scenie. Po spektaklu udaliśmy się do restauracji, by zjeść ciepły posiłek i udać się w drogę powrotną. Czekamy na kolejną wycieczkę …

 • Pierwszy Dzień Wiosny ...

  „Marzanno, Marzanno
  Ty zimowa panno
  Zrób miejsce wiośnie,
  Uciekaj gdzie pieprz rośnie!

  Marzanno, Marzanno
  Ty zimowa panno
  Pięknie cię żegnamy

  BO WIOSNĘ WITAMY!

  Wszystkie przedszkolaki miały już dość zimy. Postanowiły ją przegonić i przywitać wiosnę. Uroczystości z tym związane trwały już od rana. W sali przedszkolnej dzieci wzięły udział w konkursach i wspólnych zabawach. Po zabawach, barwnym orszakiem przemaszerowały przez Baranowice, niosąc dumnie Marzannę do pobliskiego strumyka. Było głośno i wesoło. Wspólnymi okrzykami, wiwatem, śpiewem pożegnaliśmy zimę, witając jednocześnie wiosnę. Teraz wszyscy liczą, że będzie coraz cieplej.

 • Termin rekolekcji

  Rekolekcje wielkopostne dla uczniów 26, 27 i 28 marca. Msza św. 9.30 – 10.30.

  W środę po Mszy koncert organowy.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Żorach
  ul. Strażacka 6
  44-240 Żory
 • (032) 435-36-77

Galeria zdjęć